Antal cc i order : 0,00

Stolker Plants

StolkerPlants från Boskoop i Holland är ett yngt och dynamiskt familjeföretag med export av buskar, träd och krukvaxter m.m till över 10 länder i Europa.

Nygrundat i 2007 dock med över 40 år erfarenhet i planteskolebranchen kan vi förverkliga följande kärnpunkter för våra kunder:

Bekvämlighet, personlig uppmärsamhet, kvalitet och service.


StolkerPlants verksamhet är mitt plantskolebranchen hjärta: Boskoop i Holland.Vi kan förse våra kunder på kort varsel med alla önskade växter.
Genom ett bra sammarbete med duktiga odlare i Holland, Tyskland och Belgien kan vi serva Dig 24 timmar om dagen och 7 dagar i veckan genom vårt vidsträckta Web-shop met aktuellt utbud av allt slag planteskoleprodukter.Varje dag finns över 2000 växtarter tillängligt i olika prodktgrupper.

Några exemplar är: Ready ti Display leveranser, förse med höguplysta färgbilder för Din kampanj, utveckling Din egen ’privat label’ eller annat POS material, marknadsföra av Din försäljning.

Genom denna hemsida vissar vi vad vi menar med ovan.I fall du har fler frågar, tvek inte kontakta oss.

Med vänlig hälsning,


Fred, Bart , Joost Stolker.